Skip to main content

Sådan fungerer teknikken

Sådan fungerer det når du har bestilt Bekey til din opgang

  1. Du bestiller Bekey til opgangene i din etageejendom
  2. Vores Bekey-installatør monterer en chip “usynligt” i det eksisterende dørtelefonanlæg
  3. Distributører, hjemmeplejere m.m. kan nu anvende deres digitale adgangsnøgle til opgangen
  4. Trygge beboere kan nyde godt af den nye løsning

Netkey: Hvem kommer ind – hvor?

Vores egen cloudbaserede software, Netkey, er hjertet i Bekeys løsning, og det er herigennem, hele den digitale løsning administreres. I Netkey administreres det, at de rigtige brugere har adgang til de rigtige adresser, så de kan åbne døren med deres smartdevice (fx mobiltelefon).

Bekey-installationsprocessen startes i Netkey, når en Bekey SmartRelay eller SmartLock skal monteres, nedtages eller vedligeholdes på en adresse. Det afsluttes i Montør-appen ude på adressen, når enheden er monteret. Derefter er den klar til brug.

Bekey-appen: Sådan åbner du døren

Med Bekey-appen installeret på mobiltelefonen eller andre smartdevices, kan opgangsdøren eller hoveddøren åbnes såfremt brugeren har fået tildelt en digital nøgle gennem eksempelvis Netkey.

Kompatibel med både Android og iOS.

Åbent API

Bekeys løsning bygger på et åbent API, samme API som anvendes af Netkey. Løsningen kan derfor integreres i egne IT-systemer, hvilket flere kommuner har valgt.

Montør-appen: Installation af SmartHardware

Bekeys Montør-app sikrer en fleksibel monterings- og installationsproces, hvor hardwareenheden først tilknyttes et adgangspunkt/en adresse, når monteringen udføres. Herefter konfigureres enheden med en brugervenlig wizard, hvorefter døren kan åbnes med de digitale nøgler.

Bluetooth

Bekey SmartLock og SmartRelay bruger Bluetooth

Bekey SmartLock og SmartRelay er forudsætningen for man kan åbne døre med sit smart device (fx mobiltelefon). Med den digitale nøgle på ens smartphone eller tablet kan man åbne opgangsdøre, hvor SmartRelay er installeret i opgangstelefonen, og hoveddøre hvor SmartLock er monteret på indersiden.

Krypteret kommunikation
Kommunikation til Bekey SmartRelay foregår over Bluetooth og er krypteret. Det er ikke muligt at kopiere eller på anden vis videregive de digitale nøgler til ikke-autoriserede personer.

Bekey SmartLock
Med Bekey SmartLock monteret på indersiden af hoveddøren, sørger motoren for at dreje vrideren, så døren kan åbnes og låses.

Bekey SmartRelay installeres skjult i dørtelefonanlægget, og gør det muligt at bruge den digitale nøgle til at åbne opgangsdøre.

Usynlig hardware
Begge typer af SmartHardware er usynlig for tilfældigt forbipasserende, og monteringen påvirker hverken den eksisterende dør, lås eller gældende forsikringsvilkår. Beboerne kan derfor fortsat bruge deres almindelige nøgle til deres hoveddør eller opgangsdør.

Altid vertificerede montører
SmartLocken er retrofit og monteres af en certificeret montør uden på den eksisterende lås, og kan afmonteres og genanvendes igen og igen.

Bekey SmartRelay – Tekniske specifikationer

  • Bluetooth LE teknologi
  • Kompatibel med de fleste elektriske slutblik, port- og garagesystemer og dørpumper
  • Certificeret til montage i Videx, Siedle og Scantron dørtelefonanlæg
  • Strømforsyning : 6V-24V AC RMS /DC
  • Strømforbrug < 5mA
  • 85x22x12 mm (LxBxH)

FAKTA

Vores samarbejdspartnere
Vi har en lang række af samarbejdspartnere, som alle kan findes her.

Erstatning i tilfælde af fejl

I tilfælde af at anlægget går i stykker, fordi vores montører har gjort en fejl erstatter Bekey dørtelefonen.

SIKKERHED

Tilladelser
Der skal gives tilladelse når andre end avisbude benytter Bekey fordi Bekey bygger på en infrastruktur som muliggør at bl.a. hjemmeplejen dagligt kan hjælpe de mere end 6.000 ældre borgere i Københavns Kommune, der modtager hjemmehjælp.

I opgange der ikke har Bekey installeret ser vi et stigende antal ukontrollerede adgange, som gives til f.eks. distributører af mad, varer og tryksager mv. Disse trykker blot på dørtelefonanlægget og håber på at komme ind. Det generer dels beboerne samtidig med at det er usikkert hvem man lukker ind. Ved at anvende Bekey vil det kun være personer med et legitimt ærinde som får adgang til opgangen.

Kopiering ej mulig
Det er ikke muligt at kopiere nøglerne, da de er krypterede.

Adgangsregler
Der bliver KUN givet adgang til personer med et legitimt ærinde i opgangen. Det kan f.eks. være en hjemmeplejer der skal besøge en ældre borger, en omdeler med lokalavisen eller en der skal aflevere en måltidskasse.

Vores chip

Vores chip er yderst avanceret, men alligevel meget simpel at installere. Chippen forstyrrer ikke jeres anlæg, og er fremtidssikret ved bl.a. at den er godkendt af de største producenter af dørtelefoner.