Skip to main content

Privatlivspolitik Bekey A/S

See this page in english

Privatlivspolitik for Bekey 

1. Beskyttelse af dit privatliv 

Bekey A/S (“Bekey”, “vi”, “os” eller “vores”) tager behandling af personoplysninger om dig alvorligt. Vi sikrer en rimelig og gennemsigtig behandling af personoplysninger om dig i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Vi har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, der informerer om, hvordan vi behandler personoplysninger om dig, når du bruger vores websites og apps. 

2. Dataansvar og kontaktoplysninger 

Bekey er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om dig. 

Bekey A/S

CVR-nr. 27507980

Gladsaxe Møllevej 28

2860 Søborg

E-mailadresse: GDPR@bekey.dk

Telefonnummer: +45 43 43 99 90

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på GDPR@bekey.dk.

3. Personoplysninger 

Vi behandler blandt andet følgende personoplysninger om dig, alt afhængig af om du er: 

Besøgende på vores hjemmeside

Vi indsamler og registrerer:

 • IP-adresse
 • Type af enhed, der er anvendt til at tilgå hjemmesiden (f.eks. tablet, smart device, PC)
 • Browsertype, browser-ID, og sprogindstillinger på enheden
 • Din fysiske lokalitet (by) ved besøget
 • Hjemmesiden der henviste dig til Bekey hjemmesiden
 • Oplysninger om din adfærd på hjemmesiden via cookie

I tillæg til de oplysninger vi gemmer om dig og den behandling, som foregår, når du besøger vores hjemmeside, indsamler og registrerer vi følgende oplysninger om dig:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Postnummer og by
 • Information om afgivne og eventuelle tilbagetrukne samtykker vedrørende personoplysninger.
 • Oplysninger om, hvorvidt du har åbnet vores nyhedsbreve, samt hvilke links i vores nyhedsbreve, du har klikket på.

Når en person vil sende dig orientering om Bekeys nøgleløsning indsamler og registrerer vi oplysning om din e-mailadresse.

 • Firmanavn og CVR-nummer
 • Henvendelser til os og korrespondance med os, f.eks. i forbindelse med generelle spørgsmål om vores tjenester
 • Hvilke dele af Bekeys hjemmeside, du ser på, tidspunkt, varighed og antal besøg
 • Tekniske identifikatorer, som kan koble brugeren til f.eks. Google

Mobilenheds applikationer (Bekey-app)

Når du får tildelt digital nøgleadgang og skal benytte vores app, indsamler vi følgende oplysninger:

 • Brugernavn
 • Personnavn
 • Telefonnummer
 • Placering

Vi indsamler og deler dit telefonnummer for at kunne være i stand til at sende dig et engangskodeord, i fald du glemmer din adgangskode. Dit telefonnummer deles med vores tredjeparts tjenesteudbyder Inmobile, som håndterer den SMS-tjeneste, vi bruger.

Ved brug af vores app på en mobil-enhed indsamler og registrerer vi placeringsdata om dig for, at du kan kommunikere med vores Bluetooth-baserede hardwareenheder. Ved fejlmelding vil din placering overføres til og gemmes på vores servere (via en sikker forbindelse) til understøttelse af fejlretning.

Vi indsamler og registrerer følgende personoplysninger til brug for administration af din digitale nøgle:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Teknisk identifikator, som kan koble dig til f.eks. Google (afhængig af dine indstillinger for dit udstyr og for app’en på din mobilenhed)
 • Til brug for fejlretning af app’en kan vi anvende følgende personoplysninger om dig:
  • ID og diagnostik ved brug af app’en, herunder:
   • Brugerinformation, herunder bruger ID og token ID
   • Præference-indstillinger f.eks. sprog
   • Device ID
   • Device type, f.eks. iPad eller iPhone
   • App version
   • Oplysninger om din adfærd i app’en
 • Oplysninger i forbindelse med adfærd i app’en
 • Om du har givet samtykke til behandling af personoplysninger og evt. trukket det tilbage igen

Tilmeldte til nyhedsbreve

 • E-mailadresse 
 • Information om afgivne og evt. tilbagetrukne samtykker 

Sociale medier

Afhængigt af dine kontoindstillinger, behandler vi følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Navn og brugernavn.
 • Køn, geografi, alder og fødselsdato.
 • Personlige oplysninger og andre oplysninger, som kan blive læst ud fra din Facebook-, LinkedIn- eller Instagram-profil, herunder interesser.
 • Dine reaktioner på vores opslag og annoncer og din deling heraf samt eventuelle kommentarer til vores opslag, dvs. enhver kommunikation eller interaktion, som du har med os på siderne, f.eks. i form af kommentarer eller likes.

Ved kundesupport
Når du som privatkunde retter henvendelse til vores kundesupport, indsamler og registrerer vi følgende oplysninger:

 • Navn
 • Brugernavn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Adresse

Samarbejdspartnere og leverandører
Når en kunde, en potentiel kunde eller hvis du som medarbejdere hos førnævnte indsamler og registrerer vi:

 • Navn
 • Arbejdsrelateret e-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Arbejdssted/adresse
 • Titel
 • Eventuelle personoplysninger, som vi måtte modtage i forbindelse med forespørgsler eller samarbejdsforhold.

Disse personoplysninger behandler vi typisk kun, hvis du vælger frivilligt at give dem til os, f.eks. i din autosignatur i forbindelse med e-mailkorrespondance, udlevering af visitkort, mv.

4. Formål med behandlingen af personoplysninger og juridisk hjemmel til behandlingen 


Hjemmesidebesøgende: 

Vi behandler personoplysninger om dig: 

 • for at huske dine præferencer samt til statistikker og markedsføringsformål.
 • når du udfylder bestillingsformularen på hjemmesiden for at anbefale Bekey til en anden eller bestille en montering.
 • Når du udfylder bestillingsformularen på hjemmesiden for at orientere dig om Bekeys nøgleløsning.
 • Ved tilmelding til vores nyhedsbrev.

Vi indsamler: 

 • personoplysninger direkte fra dig om din adfærd ved brug af ‘cookies’ på vores hjemmeside.
 • personoplysninger direkte fra dig, når du udfylder formularen.
 • personoplysninger direkte fra dig og tredjeparter, herunder de sociale medier.

Vi modtager:

 • oplysning om din e-mailadresse fra den person, der via vores hjemmeside sender dig oplysninger om vores nøgleløsning.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af GDPR: 

 • art. 6.1.a (samtykke), i forbindelse med sætning af cookies på din enhed og 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside. 
 • 6.1.f, da vi har en legitim interesse i at behandle din henvendelse.
 • art. 6.1.f, da vi har en legitim interesse i at efterkomme en instruks fra en tredjepart om at orientere dig om Bekeys nøgleløsning.

Behandlingen af dine personoplysninger sker med henblik på at sende dig vores nyhedsbreve og dokumentere, at du har givet samtykke til at modtage nyhedsbrevene, og sker på baggrund af GDPR art. 6.1.a.

 

Behandlingen af dine personoplysninger til sporing af anvendelsen af vores nyhedsbreve sker på baggrund af GDPR art. 6.1.a (samtykke).

Din e-mailadresse slettes inden for 14 dage, vi har sendt orienteringen til dig som anmodet om af en tredjepart, medmindre der foreligger særlige grunde til at opbevare oplysningen i længere tid.

 

Vi opbevarer oplysningerne, indtil du framelder dig nyhedsbrevet. Herefter opbevarer vi oplysninger om dit samtykke i 2 år, fra du har frameldt dig nyhedsbrevet, medmindre der foreligger særlige grunde til at opbevare oplysningerne i længere tid.

 

Opbevaring af dine personoplysninger i 2 år sker på baggrund i GDPR art. 

6.1.c (retslig forpligtelse), da vi skal kunne dokumentere dit samtykke over for Forbrugerombudsmanden.

 

Statistikoplysninger opbevares i 24 måneder. Informationer i cookies slettes i henhold til beskrivelsen i cookiedeklarationen.

Vi videregiver dine personoplysninger til vores leverandører, som vi samarbejder med, og som assisterer os.

Videregivelserne sker til: 

 • vores databehandlere InnoCraft Ltd. (statistik), Mouseflow ApS (brugeradfærd) og Kinsta Inc. (hosting) og, i det omfang det er relevant, deres underdatabehandlere.
 • vores databehandlere Freshworks Inc (håndtering af henvendelser) og Amazon Web Services EMEA SARL (udsendelse af e-mail og hosting) og, i det omfang det er relevant, deres underdatabehandlere.

 

Sociale medier:

Vi behandler de personoplysninger, som følger af din profil og adfærd på de sociale medier, til følgende formål:

 •   Administration af Bekeys sider på de respektive sociale medier.
 •   Målretning af opslag til brug for image branding og markedsføring af Bekey.
 •   Til brug for vores markedsføringsformål udarbejder vi statistikker på baggrund af dine personoplysninger.

Derudover anvendes oplysningerne til rekrutteringsformål.

 

Afhængigt af dine kontoindstillinger, behandler vi følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 •   Navn og brugernavn.
 •   Køn, geografi, alder og fødselsdato.
 •   Personlige oplysninger og andre oplysninger, som kan blive læst ud fra din Facebook-, LinkedIn- eller Instagram-profil, herunder interesser.
 •   Dine reaktioner på vores opslag og annoncer og din deling heraf samt eventuelle kommentarer til vores opslag, dvs. enhver kommunikation eller interaktion, som du har med os på siderne, f.eks. i form af kommentarer eller likes.

 

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig og tredjeparter, herunder de sociale medier.

 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er Bekeys legitime interesse i at gøre indhold tilgængeligt på de sociale medier til brug for branding og markedsføring, jf. GDPR art. 6.1.f.

 

Dine personoplysninger slettes, når opslaget slettes, eller når du trækker din reaktion på vores opslag tilbage.

Din IP-adresse anvendt i forbindelse med cookies til statistiske og markedsføringsretlige formål opbevares i op til 24 måneder, efter at cookien er blevet gemt på din harddisk.

 

Vi deler dine oplysninger med det/de pågældende sociale medier.

 

Bekey er fælles dataansvarlig med udbyderen af det sociale medie for behandlingen af personoplysninger, der behandles i forbindelse med dit besøg på vores sider på de sociale medier, eksempelvis vores side på Facebook, vores LinkedIn-side, og når du tilgår vores hjemmeside www.bekey.dk via de sociale medier. Bekey har indgået en aftale om fælles dataansvar med hver enkelt udbyder af det sociale medie.

Aftalen om fælles dataansvar kan for de enkelte udbydere af sociale medier findes her:

Du kan finde oplysninger om hvilke typer af personoplysninger, de sociale medier behandler om dig, formålet herfor og retsgrundlaget, samt hvor længe de opbevarer dine personoplysninger via nedenstående links:

Du kan finde information om de enkelte udbyderes overførsler til tredjelande, og hvilke foranstaltninger de har implementeret for at sikre, at dine oplysninger er tilstrækkeligt beskyttet via nedenstående links, udover det som er anført i disses privatlivspolitikker:

 

Mobilenhedsapplikationer (Bekey-app)

Vi behandler personoplysninger om dig:

 • Ved brug af vores mobilapplikation til at administrere egne låse (App-brugere).
 • Når du får tildelt en digital nøgle. 

Det er nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger, for at:

 • du kan administrere din egen digitale nøgle.
 • du kan tildele og fratage andre adgang til digitale åbninger af din(e) lås(e).
 • vi kan rette fejl i app’en, måtte de opstå.
 • kunne opfylde vores aftale med en kunde om levering af en digital nøgleløsning på en adresse med mulighed for tilkobling af dig som bruger.
 • for at vi kan nulstille dit password hvis du har glemt det.

Vi videregiver dine personoplysninger til vores leverandører, som vi samarbejder med, og som assisterer os.

Videregivelserne sker til: 

 • vores databehandlere InnoCraft Ltd. (statistik), Mouseflow ApS (brugeradfærd) og Kinsta Inc. (hosting) og, i det omfang det er relevant, deres underdatabehandlere.
 • vores databehandlere Freshworks Inc (håndtering af henvendelser) og Amazon Web Services EMEA SARL (udsendelse af e-mail og hosting) og, i det omfang det er relevant, deres underdatabehandlere.
 • vores databehandler Inmobile (sms-service til brug for nulstilling af passwords) og, i det omfang det er relevant, deres underdatabehandlere.

Kundesupport

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne besvare din henvendelse og udsende en montør hvis påkrævet.

5. Modtagere af personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til vores leverandører, som vi samarbejder med, og som assisterer os.

Videregivelserne sker til vores databehandlere:

 • InnoCraft Ltd. (statistik)
 • Mouseflow ApS (brugeradfærd)
 • Kinsta Inc. (hosting)
 • Freshworks Inc (håndtering af henvendelser)
 • Amazon Web Services EMEA SARL (hosting og udsendelse af e-mail)
 • inMobile til udsendelse af SMS
 • Google Firebase (nedbrudslog)

Samt i det omfang det er relevant, deres underdatabehandlere.

6. Sletning 

Kunder og brugere af Bekeys services
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du har en aftale med os om digitale åbninger af låse. 

 Dine personoplysninger slettes senest 30 dage efter, du har anmodet om det, medmindre der foreligger særlige grunde til at opbevare oplysningerne i længere tid.

Tilmeldte til nyhedsbreve (både brugere og ikke brugere): 

Vi sletter samtykker og dokumentation for tilbagekaldte samtykker i 2 år fra seneste udnyttelse af samtykket i henhold til forældelsesreglerne for strafansvar i markedsføringsloven og cookiebekendtgørelsen. 

Jobansøgere: 

Hvis du søger job hos os, opbevarer vi din ansøgning i 6 måneder, hvorefter vi sletter den. 

Har du givet samtykke dertil, gemmer vi din ansøgning i længere tid som beskrevet i samtykket. Hvis du bliver ansat, opbevares oplysningerne i overensstemmelse med privatlivspolitikken for medarbejdere. 

7. Dine rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder, du kan gøre brug af ved at henvende dig til Bekey som dataansvarlig. Henvendelsen skal ske til:

CVR-nr. 27507980

Bekey A/S
Gladsaxe Møllevej 28
2860 Søborg

E-mailadresse: GDPR@bekey.dk

Telefonnummer: +45 43 43 99 90

Ret til indsigt 

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder. 

Ret til berigtigelse 

Du har ret til at få urigtige om dig selv berigtiget, ligesom du, under hensyntagen til formålene med behandlingen, har ret til at få fuldstændig gjort ufuldstændige personoplysninger. 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger om dig begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til dataportabilitet 

Hvis vores behandling af personoplysninger om dig baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af personoplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af oplysninger om dig til direkte markedsføring. 

Tilbagekaldelse af samtykke(r) 

I tilfælde af at vores behandling af personoplysninger om dig er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække samtykket til Bekeys behandling af personoplysninger om dig tilbage. 

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil Bekey ophøre med at behandle de personoplysninger om dig, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling af personoplysninger om dig, som Bekey har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. 

Du kan trække samtykke til behandling af cookies tilbage ved at slette cookies og ved at sætte indstillingerne til ikke at sætte eller læse cookies og andre sporingsmekanismer. 

8. Klage 

Hvis du ønsker at klage over Bekey behandling af personoplysninger om dig, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger: 

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefonnr.: + 45 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk