Skip to main content

Privatlivspolitik Bekey A/S

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Bekey A/S (”Bekey”, ”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger. Samtidig indeholder politikken oplysninger om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

Benhandling af personoplysninger

Bekey anvender og registrerer i visse situationer en række personoplysninger om dig, bl.a. når du bruger vores hjemmeside – uanset om det sker gennem mobilapplikationer eller desktop browser – møder os på de sociale medier, tilmelder dig vores nyhedsbreve, henvender dig til os for support og/eller din virksomhed etablerer et kunde- og/eller partnerskabsforhold med os. Bekey er i de fleste situationer at betragte som dataansvarlig. Det er f.eks. tilfældet i forhold til den behandling af personoplysninger, der indgår i vores forretningsaktiviteter via vores hjemmeside www.bekey.dk samt ved markedsføring af vores produkter og ydelser ved udsendelse af nyhedsbreve og ved indgåelse af samarbejds- og partnerskabsaftaler.

Vi behandler kun personoplysninger, som er nødvendige at behandle ud fra saglige formål.

Nedenfor har vi redegjort for, til hvilke formål og på hvilke retsgrundlag, vi behandler dine personoplysninger, med reference til databeskyttelsesforordningen (”GDPR”) og/eller databeskyttelsesloven (”DBL”). Hvis vi har brug for at behandle en personoplysning til et andet formål end det oprindelige, underretter vi dig om dette forud for viderebehandlingen.

Hvis du besøger vores hjemmeside – del 1

Hvornår

Hjemmesidebesøgende

Formål

Vi behandler personoplysninger om dig for at huske dine præferencer samt til statistikker og markedsføringsformål.

Type af personoplysninger

Vi indsamler og registrerer:

 • IP-adresser
 • Type af enhed, der er anvendt til at tilgå hjemmesiden f.eks. tablet, smart Device eller PC
 • Browsertype og browser-ID
 • Din fysiske lokation (by) ved besøget
 • Hjemmesiden, der henviste dig til Bekeys hjemmeside
 • Oplysninger om din adfærd på hjemmesiden via cookie

Kilde

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig om din adfærd ved brug af ‘cookies’ på vores hjemmeside.

Retsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af GDPR art. 6.1.a (samtykke), i forbindelse med sætning af cookies på din enhed og 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside.

Opbevaringsperiode

Statistikoplysninger opbevares i 24 måneder.

Informationer i cookies slettes i henhold til beskrivelsen i cookiedeklarationen.

Modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger til vores leverandører, som vi samarbejder med, og som assisterer os.

Videregivelserne sker til vores databehandlere InnoCraft Ltd. (statistik), Mouseflow ApS (brugeradfærd) og Kinsta Inc. (hosting) og, i det omfang det er relevant, deres underdatabehandlere.

Hvis du besøger vores hjemmeside – del 2

Hvornår

Når du udfylder bestillingsformularen på hjemmesiden for at anbefale Bekey til en anden eller bestille en montering

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til at besvare din henvendelse:

 • om at blive samarbejdspartner
 • når du er beboer og vil anbefale Bekey til din ejendoms bestyrelse
 • når du er beslutningstager og ønsker information om Bekeys nøgleløsning

Type af personoplysninger

I tillæg til de oplysninger vi gemmer om dig og den behandling, som foregår, når du besøger vores hjemmeside, indsamler og registrerer vi følgende oplysninger om dig:

 • E-mailadresse
 • Navn
 • Telefonnummer

Postnummer og by

Kilde

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, når du udfylder formularen.

Retsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af GDPR art.  6.1.f, da vi har en legitim interesse i at behandle din henvendelse.

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger slettes inden for 30 dage efter, vi har behandlet besvaret din forespørgsel, medmindre der foreligger særlige grunde til at opbevare oplysningerne i længere tid.

Modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger til vores leverandører, som vi samarbejder med, og som assisterer os.

Videregivelserne sker til vores databehandlere Freshworks Inc (håndtering af henvendelser) og Amazon Web Services EMEA SARL (udsendelse af e-mail og hosting) og, i det omfang det er relevant, deres underdatabehandlere.

Hvis du besøger vores hjemmeside – del 3

Hvornår

Når du udfylder bestillingsformularen på hjemmesiden for at orientere dig om Bekeys nøgleløsning

Formål

Vores behandling af din e-mailadresse foretages i forbindelse med, at en person sender dig orientering om Bekeys nøgleløsning via vores hjemmeside.

Type af personoplysninger

Når en person vil sende dig orientering om Bekeys nøgleløsning indsamler og registrerer vi oplysning om din e-mailadresse.

Kilde

Vi modtager oplysning om din e-mailadresse fra den person, der via vores hjemmeside sender dig oplysninger om vores nøgleløsning.

Retsgrundlag

Vi behandler personoplysningen om dig på grundlag af GDPR art. 6.1.f, da vi har en legitim interesse i at efterkomme en instruks fra en tredjepart om at orientere dig om Bekeys nøgleløsning.

Opbevaringsperiode

Din e-mailadresse slettes inden for 14 dage, vi har sendt orienteringen til dig som anmodet om af en tredjepart, medmindre der foreligger særlige grunde til at opbevare oplysningen i længere tid.

Modtagere

Vi videregiver din personoplysning til vores leverandører, som vi samarbejder med, og som assisterer os.

Videregivelserne sker til vores databehandlere Freshworks Inc (håndtering af henvendelser) og Amazon Web Services EMEA SARL (udsendelse af e-mail og hosting), i det omfang det er relevant, deres underdatabehandlere.

Hvis du besøger vores hjemmeside – del 4

Hvornår

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev

Formål

Vi behandler oplysningerne til at sende dig vores nyhedsbreve, hvis du har anmodet om at modtage disse (efter markedsføringslovens § 10).

Vi behandler også oplysningerne for at spore og forstå din anvendelse af vores nyhedsbreve, så vi kan optimere disse.

Derudover behandler vi oplysningerne for at dokumentere afgivne og eventuelle tilbagetrukne samtykker til at modtage vores nyhedsbreve.

Type af personoplysninger

I tillæg til de oplysninger vi gemmer om dig og den behandling, som foregår, når du besøger vores hjemmeside, indsamler og registrerer vi følgende oplysninger om dig:

 • E-mailadresse
 • Navn
 • Postnummer
 • Information om afgivne og eventuel tilbagetrukne samtykker
 • Oplysninger om, hvorvidt du har åbnet vores nyhedsbreve, samt hvilke links i vores nyhedsbreve, du har klikket på

Kilde

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig.

Retsgrundlag

Behandlingen af dine personoplysninger sker med henblik på at sende dig vores nyhedsbreve og dokumentere, at du har givet samtykke til at modtage nyhedsbrevene, og sker på baggrund af GDPR art. 6.1.a.

Behandlingen af dine personoplysninger til sporing af anvendelsen af vores nyhedsbreve sker på baggrund af GDPR art. 6.1.a (samtykke).

Opbevaring af dine personoplysninger i 2 år sker på baggrund i GDPR art. 6.1.c (retslig forpligtelse), da vi skal kunne dokumentere dit samtykke overfor Forbrugerombudsmanden.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer oplysningerne, indtil du framelder dig nyhedsbrevet. Herefter opbevarer vi oplysninger om dit samtykke i 2 år, fra du har frameldt dig nyhedsbrevet, medmindre der foreligger særlige grunde til at opbevare oplysningerne i længere tid.

Modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger til vores leverandører, som vi samarbejder med, og som assisterer os.

Videregivelserne sker til vores databehandler Amazon Web Services EMEA SARL (udsendelse af e-mail og hosting) og, i det omfang det er relevant, dennes underdatabehandlere.

Når du møder os på de sociale medier

Hvornår

Sociale medier

Formål

Vi behandler de personoplysninger, som følger af din profil og adfærd på de sociale medier, til følgende formål:

 • Administration af Bekeys sider på de respektive sociale medier
 • Målretning af opslag til brug for image branding og markedsføring af Bekey
 • Til brug for vores markedsføringsformål udarbejder vi statistikker på baggrund af dine personoplysninger

Derudover anvendes oplysningerne til rekrutteringsformål.

Type af personoplysninger

Afhængigt af dine kontoindstillinger, behandler vi følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Navn og brugernavn
 • Køn, geografi, alder og fødselsdato
 • Personlige oplysninger og andre oplysninger, som kan blive læst ud fra din Facebook-, LinkedIn- eller Instagram-profil, herunder interesser
 • Dine reaktioner på vores opslag og annoncer og din deling heraf samt eventuelle kommentarer til vores opslag, dvs. enhver kommunikation eller interaktion, som du har med os på siderne, f.eks. i form af kommentarer eller likes

Kilde

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig og tredjeparter, herunder de sociale medier.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er Bekeys legitime interesse i at gøre indhold tilgængeligt på de sociale medier til brug for branding og markedsføring, jf. GDPR art. 6.1.f.

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger slettes, når opslaget slettes, eller når du trækker din reaktion på vores opslag tilbage.

Din IP-adresse anvendt i forbindelse med cookies til statistiske og markedsføringsretlige formål opbevares i op til 24 måneder, efter cookien er blevet gemt på din harddisk.

Modtagere

Vi deler dine oplysninger med det/de pågældende sociale medier.

Sociale medier

Bekey er fælles dataansvarlig med udbyderen af det sociale medie for behandlingen af personoplysninger, der behandles i forbindelse med dit besøg på vores sider på de sociale medier, eksempelvis vores side på Facebook, vores LinkedIn-side, og når du tilgår vores hjemmeside www.bekey.dk via de sociale medier. Bekey har indgået en aftale om fælles dataansvar med hver enkelt udbyder af det sociale medie.

Aftalen om fælles dataansvar kan for de enkelte udbydere af sociale medier findes her:

Du kan finde oplysninger om hvilke typer af personoplysninger, de sociale medier behandler om dig, formålet herfor og retsgrundlaget, samt hvor længe de opbevarer dine personoplysninger via nedenstående links:

Du kan finde information om de enkelte udbyderes overførsler til tredjelande, og hvilke foranstaltninger de har implementeret for at sikre, at dine oplysninger er tilstrækkeligt beskyttet via nedenstående links, udover det som er anført i disses privatlivspolitikker:

Når du bruger vores mobilapplikation – del 1

Hvornår

Ved brug af vores mobilapplikation til at administrere egne låse (App-brugere)

Formål

Det er nødvendigt for os at behandler dine personoplysninger, for at

 • du kan administrere din egen digitale nøgle
 • du kan tildele og fratage andre adgang til digitale åbninger af din(e) lås(e).
 • vi kan rette fejl i app’en, måtte de opstå

Type af personoplysninger

Vi indsamler og registrerer følgende personoplysninger til brug for administration af din digitale nøgle:

 • Din e-mailadresse og dit navn
 • Teknisk identifikator, som kan koble dig til f.eks. Google (afhængig af dine indstillinger for dit udstyr og for app’en på din smart device)
 • Til brug for fejlretning af app’en kan vi anvende følgende personoplysninger om dig:
  • ID og diagnostik ved brug af app’en, herunder:
   • Brugerinformation, herunder bruger ID og token ID
   • Præferenceindstillinger f.eks. sprog
   • Device ID
   • Device type f.eks. iPad eller iPhone
   • App version
   • Oplysninger om din adfærd i app’en

Kilde

Vi indsamler disse personoplysninger direkte fra dig.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for at behandle dine personoplysninger, nærmere din e-mailadresse og dit navn samt teknisk identifikator og diagnostik ved brug af app’en, er GDPR art. 6.1.b, idet behandlingen er nødvendig for at indgå og opfylde vores aftale med dig.

Vi behandler oplysninger om din adfærd samt tekniske oplysninger til brug for fejlrettelser med hjemmel i GDPR art. 6.1.f, da vi har en legitim interesse i, at vores app fungerer optimalt.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du har en aftale med os om digitale åbninger af låse.

Dine personoplysninger slettes senest 30 dage efter, du har anmodet om det, medmindre der foreligger særlige grunde til at opbevare oplysningerne i længere tid.

Modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger til vores leverandører, som vi samarbejder med, og som assisterer os.

Videregivelserne sker til vores databehandlere Amazon Web Services EMEA SARL (hosting og udsendelse af e-mail) og, i det omfang det er relevant, deres underdatabehandlere.

Når du bruger vores mobilapplikation – del 2

Hvornår

Når du får tildelt en digital nøgle

Formål

Det er nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger for at kunne opfylde vores aftale med en kunde om levering af en digital nøgleløsning på en adresse med mulighed for tilkobling af dig som bruger.

Type af personoplysninger

Når du får tildelt en digital nøgleadgang til en privat lås via en app, indsamler og registrerer vi:

 • Din IP-adresse
 • Brugernavn
 • Personnavn
 • Kommunikation ved tildeling af digital nøgle
 • Placering

Ved brug af vores app på en android-enhed indsamler og registrerer vi placeringsdata om dig for, at du kan kommunikere med vores Bluetooth-baserede hardwareenheder.

Ved fejlmelding vil din placering overføres til og gemmes på vores servere (via en sikker forbindelse) til understøttelse af fejlretning.

Kilde

Vi indsamler disse personoplysninger direkte fra dig.

Dine personoplysninger modtager vi fra den der tildeler dig en digital nøgle.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for at behandle dine personoplysninger er vores legitime interesse i at kunne opfylde en aftale med den person, der har tildelt dig en digitale nøgle, jf. GDPR art.  6.1.f.

Opbevaringsperiode

Vi sletter dine personoplysninger, når du ikke har brugt en tildelt digital nøgle i 6 måneder.

Modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger til vores leverandører, som vi samarbejder med, og som assisterer os.

Videregivelserne sker til vores databehandler Amazon Web Services EMEA SARL (hosting og udsendelse af e-mail) og, i det omfang det er relevant, dennes underdatabehandlere.

Når du henvender dig til vores kundesupport

Hvornår

Ved henvendelser til Bekey-support

Formål

Vi behandler din personoplysninger for at kunne besvare din henvendelse og udsende en montør hvis påkrævet.

Type af personoplysninger

Når du som privat kunde retter henvendelse til vores kundesupport, indsamler og registrerer vi følgende oplysninger:

 • Navn
 • Brugernavn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Adresse

Kilde

Vi indsamler og registrerer disse personoplysningerne direkte fra dig.

Retsgrundlag

Hvis du henvender dig til os som beslutningstager (ejendomsadministrator, el.lign.) er vores retsgrundlag for behandling af dine oplysninger, GDPR art. 6.1.b, da behandlingen er nødvendig for at indgå og opfylde vores kontrakt med dig.

Hvis du henvender dig til os som privat person (f.eks. beboer), er vores behandlingsgrundlag GDPR art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at kunne besvare og kommunikere med personer, som henvender sig til os.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer oplysningerne om din henvendelse i 12 måneder efter sagen vedrørende din henvendelse er lukket, medmindre der foreligger særlige grunde til at opbevare oplysningerne i længere tid.

Modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger til vores leverandører, som vi samarbejder med, og som assisterer os.

Videregivelserne sker til vores databehandlere Freshdesk (Freshworks) Inc. (support), Cekura A/S (support) samt FK Distribution A/S (e-mail, samarbejdsplatform, telefoni) og, i det omfang det er relevant, deres underdatabehandlere.

Videregivelse kan også ske til samarbejdspartnere hvis nødvendigt, nærmere låsesmede.

Hvis du er samarbejdspartnere og leverandører

Hvornår

Opbygning af potentielle eller pleje af nuværende klientrelationer og relationer til samarbejdspartnere, netværk mv.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne:

 • kommunikere med dig som kunde eller potentiel kunde eller fordi du handler på vegne af førnævnte
 • indgåelse af kontrakter (hvis aktuelt)
 • kunne opretholde og varetage det konkrete samarbejdsforhold med dig som kunde eller fordi du handler på vegne af en sådan, herunder for at komme i kontakt med dig.

Type af personoplysninger

Når en kunde, en potentiel kunde eller hvis du som medarbejdere hos førnævnte indsamler og registrerer vi:

 • Navn
 • Arbejdsrelateret e-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Arbejdssted/adresse
 • Titel
 • Eventuelle personoplysninger, som vi måtte modtage i forbindelse med forespørgsler eller samarbejdsforholdet

Disse personoplysninger behandler vi typisk kun, hvis du vælger frivilligt at give dem til os, f.eks. i din autosignatur i forbindelse med e-mailkorrespondance, udlevering af visitkort, mv.

Kilde

Vi indsamler og registrerer disse personoplysninger direkte fra dig.

Retsgrundlag

Når vi behandler oplysningerne i relation til indgåelsen af en kontrakt, som du er part i, er vores retsgrundlag for behandling af dine oplysninger art. 6.1.b i GDPR.

Når vi behandler oplysningerne i relation til pleje af klientrelationer og relationer til samarbejdspartnere er vores behandlingsgrundlag GDPR art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at udføre kundepleje, opfølgning samt optimering og udvikling af vores forretning, herunder administrere en CRM- database med potentielle kundeemner.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personlysninger så længe samarbejdsforhold består. Oplysningerne slettes efter 18 måneder fra modtagelsen, medmindre der foreligger særlige grunde til at opbevare disse i længere tid.

Fakturaoplysninger opbevares i indeværende år og derefter yderligere 5 år, jf. bogføringsloven § 12.

Modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger til vores leverandører, som vi samarbejder med, og som assisterer os.

Videregivelserne sker til vores databehandlere Hubspot Inc. (kunderelationer) og FK Distribution A/S (e-mail, samarbejdsplatform, telefoni) og, i det omfang det er relevant, deres underdatabehandlere.

Når du besøger os på Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg – del 1

Hvornår

Videoovervågning

Formål

Formålet med videooptagelserne er at sikre vores fysiske område, opretholdelse af sikkerhedsforanstaltninger samt forebyggelse af kriminalitet.

Type af personoplysninger

Vi foretager videoovervågning på udvalgte områder.

Kilde

Vi indsamler og registrerer disse personoplysninger i form af billeder af dig.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen/overvågningen er loven om TV-overvågning og GDPR art. 6.1.f.

Bekey forfølger dermed den legitime interesse, at det er nødvendigt at behandle de pågældende personoplysninger med henblik på at forebygge og opklare kriminalitet samt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Opbevaringsperiode

Videooptagelser slettes som hovedregel automatisk senest efter 30 dage, medmindre der er identificeret en hændelse, der begrunder, at materialet opbevares i en længere periode.

Modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger til vores leverandører, som vi samarbejder med, og som assisterer os.

Videregivelserne sker til vores databehandler FK Distribution A/S (e-mail, samarbejdsplatforme, videoovervågning) og, i det omfang det er relevant, dennes underdatabehandlere.

Vi videregiver oplysninger til politi/domstole, hvis vi pålægges dette.

Når du besøger os på Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg – del 2

Hvornår

Registrering i receptionen

Formål

Formålet med registreringen er at kunne sende besked til din vært om, at du er ankommet.

Type af personoplysninger

Når du registreres i vores reception, indsamler og registrerer vi følgende almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Titel
 • Telefon
 • E-mailadresse
 • Hvilken kunde, du repræsenterer
 • Navnet på din “vært” hos Bekey.

Kilde

Vi indsamler og registrerer disse personoplysninger direkte fra dig.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for registreringen af besøgende er vores legitime interesse i at kunne administrere eksterne besøg på lokationen, jf. GDPR art. 6.1.f.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer oplysninger om besøgende (gæster) i Søborg i maksimalt 30 dage, medmindre der foreligger særlige grunde til at opbevare oplysningerne i længere tid.

Modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger til vores leverandører, som vi samarbejder med, og som assisterer os.

Videregivelserne sker til vores databehandler FK Distribution A/S (e-mail, samarbejdsplatforme, velkomstskærm) og, i det omfang det er relevant, dennes underdatabehandlere.

Hvis du er pårørende

Hvornår

Hvis du er angivet som pårørende til en medarbejder i Bekey

Formål

Formålet med at registrere disse oplysninger er at kunne kontakte dig som pårørende, hvis dette er nødvendigt f.eks. i tilfælde af en ulykke på arbejdspladsen.

Type af personoplysninger

Vi indsamler og registrerer

 • For- og efternavn
 • Telefonnummer
 • Oprettelsesdato
 • Relation til medarbejder i Bekey

Kilde

Vi indsamler disse personoplysninger fra den, som du er pårørende til.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for at behandle dine personoplysninger er, vores legitime interesse i at kunne kontakte dig, hvis det skulle blive nødvendigt, jf. GDPR art. 6.1.f

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer oplysninger, så længe du er anført som pårørende til en medarbejder i Bekey.

Dine oplysninger slettes senest ved din pårørendes fratrædelse hos Bekey, medmindre der foreligger særlige grunde til at opbevare oplysningerne i længere tid.

Modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger til vores leverandører, som vi samarbejder med, og som assisterer os.

Videregivelserne sker til vores databehandler FK Distribution A/S (e-mail, samarbejdsplatform og HR-system) og, i det omfang det er relevant, dennes underdatabehandlere.

Overførsel til lande udenfor EU/EØS

Dine personoplysninger behandles primært indenfor EU og EØS.

Vi overfører dine personoplysninger til følgende lande uden for EU/EØS: USA.

Dette vil ske på grundlag af følgende overførselsgrundlag:

 • Landet/landene eller virksomheden/virksomhederne er af Kommissionen vurderet, som lande, der generelt enten via lovgivning eller via andre foranstaltninger sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger.

Dine rettigheder som registreret person

Som registreret har du en række rettigheder, du kan gøre brug af ved at henvende dig til Bekey som dataansvarlig. Henvendelsen skal ske til:

Bekey A/S

CVR-nr. 27507980

Gladsaxe Møllevej 28

2860 Søborg

E-mailadresse: GDPR@bekey.dk

Telefonnummer: +45 43 43 99 90

Dine rettigheder er følgende:

 • Ret til indsigt. Du har ret til at anmode om indsigt i dine personoplysninger samt at anmode om at modtage oplysninger om den eller de behandlinger, vi foretager.
 • Ret til berigtigelse. Du har ret til at få urigtige personoplysninger berigtiget og få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
 • Ret til at blive glemt. Du har ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger.
 • Ret til begrænset behandling. Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, så personoplysningerne ikke må behandles på anden vis end blot at blive opbevaret.
 • Ret til dataportabilitet. Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format til personlig brug, samt ret til at flytte dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.
 • Ret til at trække samtykke tilbage. Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Bekey A/S’ behandling af dine personoplysninger helt eller delvist tilbage. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Bekey A/S har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Ret til indsigelse. Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 • Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på GDPR art. 6.1.f (interesseafvejning), se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.
 • Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Du har ret til at klage til Datatilsynet, og vi henviser i denne forbindelse til Datatilsynets hjemmeside.

Ændringer til vores privatlivspolitik

Vi opdaterer løbende vores privatlivspolitik og alle ændringer vil blive offentliggjort på denne hjemmeside. Datoen ”gældende fra”, der er anført øverst på siden, ændres i tilfælde af ændringer. Hvis ændringerne i den måde, hvorpå dine personoplysninger behandles, har væsentlig betydning for dig personligt, træffer vi rimelige foranstaltninger for at oplyse dig om ændringerne, så du kan udøve dine rettigheder (f.eks. til at gøre indsigelse mod behandlingen).