Skip to main content

Digitale hjælpemidler til de varme hænder

Bekey tilbyder velfærdsteknologi i hjemmeplejen i form af digitale hjælpemidler. De digitale hjælpemidler giver hjemmepleje personalet i kommunen nem og sikker digital adgang helt ind i borgernes hjem, og skaber en nøglefri hjemmepleje.

Hvad er Bekey?

Bekey er udbyder af digitale adgangsløsninger, der giver godkendte samarbejdspartnere med et legitimt ærinde muligheden for at få adgang til opgange i ejendomme og hoveddøre i private hjem (lejligheder og huse). Samarbejdspartnerne består b.la. af Aarstiderne, RetNemt og Skagenfood, som i samarbejde med Bekey kan tilbyde sine kunder flexlevering.

Bekey tilbyder hjemmeplejen digitale hjælpemidler, der giver hjemmepleje personalet mere tid til den enkelte borger. Bekeys bluetooth lås, SmartRelay 2.0 sættes i en ejendoms opgang, så aflåste opgange ikke længere er en hindring for at nå ind til borgeren. Bekeys SmartLock 2.0 sættes på borgerens dør, så personalet kan få adgang helt ind til borgerens hjem. Derudover tilbyder Bekey også en SmartKeyBox til opbevaring af fysiske nøgler.

Sådan fungerer Bekey

Systemet fungerer via den sikre, digitale platform, Netkey, hvorfra der kan uddeles krypterede digitale nøgler til udvalgt hjemmepleje personale. Denne digitale nøgle benyttes til at låse Bekeys nøglefrie lås op.

Montering af chip

Bekeys adgangsløsninger monteres i opgangens dørtelefonanlæg eller direkte på borgerens hoveddør. Borgeren og dennes familie kan stadig bruge fysiske nøgler som vanligt, selvom en nøglefri lås er installeret.

Få Bekey i din kommune

Optimering af processer og tidsforbrug med digitale hjælpemidler fra Bekey

Med Bekeys digitale hjælpemidler i form af en nøglefri lås og digitale nøgler sparer kommunen al den tid og administration, der i dag bruges på at håndtere fysiske nøgler. I stedet kan nøglerne håndteres digitalt gennem et elektronisk nøglesystem. Gennem nøglesystemet modtager hjemmepleje medarbejderen en digital nøgle til den nøglefrie lås. Det giver grundlag for at optimere processer og anvende ressourcerne mere effektivt.

Få mere tid hos borgeren

Borgerens velfærd er naturligvis det vigtigste. Bekey bidrager derfor med velfærdsteknologi i hjemmeplejen, som har til formål at give mere tid til velfærden. I stedet for at hjemmepleje personalet f.eks. bruger tid på at lede efter den rigtige nøgle eller kører forgæves, fordi en nøgle mangler, kan den dyrebare tid bruges hos borgerne.

Hjemmepleje personale giver kaffe til en ældre borger.

Nøglefri hjemmepleje med velfærdsteknologiske hjælpemidler

Med Bekeys digitale hjælpemidler sparer kommunen al den tid og administration, der i dag bruges på at håndtere fysiske nøgler.

Hjemmepleje personalet får en digital nøgle, som de skal benytte for at komme ind i ejendommen. Der kan både gives midlertidig og længerevarende adgang i specifikke tidsrum.

Akut hjælp og logført aktivitet

Bekeys digitale nøgler kan tildeles og fratages adgang til den enkelte medarbejder øjeblikkeligt. Aktivitet bliver logført, så der er overblik over hvilke medarbejdere, der har været hvor og hvornår.

Akutte situationer

Ved en akut situation kan nærmeste medarbejder sendes direkte afsted til den pågældende borger, selvom denne ikke har den fysiske nøgle.

En tryg hverdag for borgerne

Kun personer med et legitimt ærinde får adgang til opgang og lejlighed. Det er altid muligt at spore præcis, hvem der har anvendt Bekey til at lukke sig ind og hvornår.

Det øger trygheden og minimerer risikoen for tricktyveri og indbrud.

Få Bekey i din kommune