Skip to main content
Kommune

En digital håndsrækning til de varme hænder

Bekey giver hjemmepleje personalet i kommunen nem og sikker digital adgang helt ind i borgernes hjem, uden behov for fysiske nøgler

Hvad er Bekey?

Bekey er udbyder af digitale adgangsløsninger, der giver godkendte samarbejdspartnere med et legitimt ærinde muligheden for at få adgang til opgange i ejendomme og hoveddøre i private hjem (lejligheder og huse).

Sådan fungerer Bekey

Systemet fungerer via den sikre, digitale platform, Netkey, hvorfra der kan uddeles krypterede digitale nøgler til udvalgt hjemmepleje personale.

Montering af chip

Bekeys adgangsløsninger monteres i opgangens dørtelefonanlæg eller direkte på borgerens hoveddør. Borgeren og dennes familie kan stadig bruge fysiske nøgler som vanligt.

Få Bekey i din kommune

Optimering af processer og tidsforbrug

Med Bekey sparer kommunen al den tid og administration, der i dag bruges på at håndtere fysiske nøgler. I stedet kan nøglerne håndteres gennem et elektronisk nøglesystem. Det giver grundlag for at optimere processer og anvende ressourcerne mere effektivt.

Få mere tid hos borgeren

I stedet for at hjemmepleje personalet fx bruger tid på at lede efter den rigtige nøgle eller kører forgæves, fordi en nøgle mangler, kan den dyrebare tid bruges hos borgerne.

Hjemmepleje personale giver kaffe til en ældre borger.

Nemmere dagligdag i hjemmeplejen

Med Bekey sparer kommunen al den tid og administration, der i dag bruges på at håndtere fysiske nøgler.

Hjemmepleje personalet får en digital nøgle, som de skal benytte for at komme ind i ejendommen. Der kan både gives midlertidig og længerevarende adgang i specifikke tidsrum.

Akut hjælp og logført aktivitet

Bekeys digitale nøgler kan tildeles og fratages adgang til den enkelte medarbejder øjeblikkeligt. Aktivitet bliver logført, så der er overblik over hvilke medarbejdere, der har været hvor og hvornår.

Akutte situationer

Ved en akut situation kan nærmeste medarbejder sendes direkte afsted til den pågældende borger, selvom denne ikke har den fysiske nøgle.

En tryg hverdag for borgerne

Kun personer med et legitimt ærinde får adgang til opgang og lejlighed. Det er altid muligt at spore præcis, hvem der har anvendt Bekey til at lukke sig ind og hvornår.

Det øger trygheden og minimerer risikoen for tricktyveri og indbrud.

Få Bekey i din kommune