Skip to main content

Bekey er medlem af Proptech Denmark

Bekeys elektroniske låsesystem til ejendomme gør hjemmeleveringen nemmere for beboere og distributører.

Hvad er Proptech Denmark?

Ordet PropTech er en sammensætning af ordene “property” og “technology”. PropTech er teknologiske løsninger og digitale værktøjer, der der skal hjælpe med at forbedre og optimere processer inden for ejendomsbranchen. 

PropTech Denmark er en dansk PropTech organisation, der stræber efter at skabe innovative og digitale løsninger til ejendomssektoren. Flere danske virksomheder er medlem af Proptech Denmark, heriblandt Bekey.

Gå til Proptechs hjemmeside

Bekeys PropTech-løsning

Bekeys løsning er et elektronisk låsesystem, der installeres i ejendommens dørtelefonanlæg.

Når en opgang har Bekeys elektroniske låsesystem installeret, kan personer med legitime ærinder låse døren op med en digital nøgle som de modtager gennem Bekeys elektroniske nøglesystem

Bekeys samarbejdspartnere har mulighed for at tilbyde deres kunder flexlevering, hvilket betyder at kunden ikke behøver at være hjemme for at modtage deres hjemmelevering. Når et bud skal levere en måltidskasse til en kunde, der bor i en aflåst opgang med Bekeys låsesystem installeret, benytter buddet blot Bekeys digitale nøgle til at låse sig ind i opgangen. Bekeys PropTech-løsning er derfor til gavn for både beboeren og distributører.

Bekeys samarbejdspartnere

Bekey samarbejder med flere distributører, der gør brug af Bekeys PropTech-løsning. Ved hjælp af Bekey kan de gøre leveringen af måltidskasser mere fleksibel, eftersom at aflåste opgange ikke længere er en hindring når måltidskasserne skal leveres til døren. Samarbejdspartnerne består bl.a. af Aarstiderne, Nemlig.com, Retnemt og Skagenfood. Udover distributørerne benytter hjemmeplejen i flere kommuner også løsningen til at få adgang til beboere i etageejendomme.

Se alle samarbejdspartnere